Hoppa till sidans innehåll

Nuvab och Teknikens hus

Kvadrat har hjälpt till att mobilisera och möta de utmaningar som den tillverkande industrin står inför - att implementera ny teknik och hantera en skenande kompetensbrist.

Teknikens hus.

Region Jönköpings län har i samarbete med Tillväxtverket gjort en förstudie kring Framtidsutmaningar i Industriklustret i Jönköpings län. Utifrån de hot och utmaningar som industrin står inför har den tillverkande industrin på det småländska höglandet, genom näringslivsbolaget Nuvab, genomfört en förstudie som utreder förutsättningarna för att etablera ett Teknikens hus” med ett regionalt upptagningsområde.

Omfattning

Syftet med satsningen är att långsiktigt säkerställa industrins kompetensbehov genom att:

 • Stärka tillgång till forskning, teknisk utveckling och innovation
 • Etablera mötesplatser för samverkan kring industriell utveckling
 • Stärka och utveckla regionala och nationella innovationsmiljöer
 • Öka tillgång till modern teknik och nya produktionssätt genom Industri 4.0 med bland annat digitalisering, automatisering och robotisering
 • Bidra till miljö- och energianpassningar. 

Lösning

Kvadrat har ansvarat för genomförandet av förstudien som avrapporterades i augusti 2020. Ansvarig konsult, Joakim Falkäng, arbetar vidare som processledare för att implementera resultatet av förstudien. Implementationsarbetet innefattar att identifiera och engagera de viktigaste intressenterna för genomförandet.

Intressenterna omfattar bland andra ett flertal kommuner, Regionen, högskolor och universitet samt ca 100 industriföretag som gemensamt kommer att etablera ”Teknikens hus” och värdorganisationen Hi:tech. Joakim Falkäng har lett arbetet tillsammans med en styrgrupp med representanter för de närmaste intressenterna som stöd.

Arbetet har utgjorts av en komplex process som har omfattar insamling och analys av sekundärdata, undersökningar genom intervjuer och breddstudier, samt ett interaktivt arbete med olika målgrupper som har omfattat olika informations och utbildningsinsatser om innovation och utveckling, samt möten och workshops, med mera.

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning