Hoppa till sidans innehåll

Joakim Falkäng

Innovation

Jag är verksam inom områdena innovation och lärande. Det handlar om utvecklingsprojekt för företag, kluster av företag, universitet och myndigheter med innovation som mål och FoU, utbildning och samverkan mellan olika samhällsaktörer som medel.

Områden

 • Innovation
 • Omvärldsanalys
 • Processledning
 • Projektledning
 • Verksamhetsutveckling
 • Digitalisering
 • Utredning och Utvärdering

Om Joakim

Jag är verksam inom områdena innovation och lärande. Det handlar om utvecklingsprojekt för företag, kluster av företag, universitet och myndigheter med innovation som mål och FoU, utbildning och samverkan mellan olika samhällsaktörer som medel. Jag har arbetar brett med olika frågeställningar i många branscher och har lång erfarenhet, vilket bidrar till att jag snabbt kan etablera mig och leda utvecklingsarbete. Jag är social och har god kommunikativ förmåga, som gör att jag kan kommunicera effektivt på olika nivåer i organisationer. Jag har kapacitet att hantera projekt med många personer och hantera deras intressen. Jag är har lätt för att sätta mig in i nya frågeställningar och skapa strukturer där det råder osäkerhet.

Joakims CV

 • Linköping Science Park

  Processledare

  2022 -

  UPPDRAG: Processledare för att utveckla Testarena Trygghetsskapande Teknologier. IoT och sensorer för att skapa säkra och trygga offentliga miljöer. ROLL: Processledare. KUNDNYTTA: Digitalisering, utveckla kluster, organisation, finansiering och verksamhet. METOD: Processledning och verksamhetsutveckling.
 • I love Lund AB (Publ)

  Styrelseledamot

  2022 - 2024

  UPPDRAG: Utveckla en infrastruktur för finansiering av teknik- och kunskapsföretag med utgångspunkt från det lokalt inriktade riskkapital- och utvecklingsbolaget I Love Lund.
  ROLL: Styrelseledamot
  KUNDNYTTA: Kunskap om innovationsprocesser och företag i tidiga utvecklingsfaser.
  METOD: Styrelsearbete
 • Stockholms stad

  Projektledare

  2022 - 2022

  Projektledare för Game Creator Programmer
 • The Quantum Group

  Styrelseordförande

  2022 - 2023

  UPPDRAG: Styrelseordförande för The Quantum Group.
  ROLL: Styrelseordförande,
 • Nuvab

  Processledare

  2019 - 2023

  UPPDRAG: Leda och styra en process för att etablera ett "Teknikens hus".
  ROLL: Programledareledare. KUNDNYTTA: Identifiera behov och krav från ett stort antal intressenter på innehåll och utformning av Teknikens hus. Konceptualisering. Omvärldsanalys. Utbildningar, FOI-agenda. Industri 4.0, finansiering. METOD: Intervjuer, breddstudie, workshops, teknikspaning och konceptualisering, projektledning.
 • Energiföretaget (konfidentiellt)

  Utredare

  2017 - 2018

  UPPDRAG: Utreda förutsättningarna för att etablera en större produktionsenhet inom förnyelsebara energikällor med syftet att fungera som beslutsunderlag för Energiföretaget. Ett stort internationellt energiteknikföretag var uppdragsgivare.
  ROLL: Utredare.
  KUNDNYTTA: Ett grundad analys av förutsättningarna för etableringen som låg till grund för Energiföretagets beslut.
  METOD: Utredning som främst baserades på sekundärkällor och intervjuer med branschexperter.
 • I Love Lund AB (publ)

  Rådgivare

  2017 - 2022

  UPPDRAG: Utveckla en infrastruktur för finansiering av teknik och kunskapsföretag med utgångspunkt från det lokalt inriktade riskkapital- och utvecklingsbolaget I Love Lund. Förbereda börsnotering.
  ROLL: Rådgivare till investeringsbolaget och innehaven.
  KUNDNYTTA: Analys. Investeringsbeslut. Processledning. Problemlösning och Bollplank. Stöd för att strukturera affärsmodeller i tidiga skeden.
  METOD: Analys. Verksamhets- och affärsutveckling, coachning.
 • Tillväxtverket

  Pogramledare och internationaliseringsexpert

  2016 - 2018

  UPPDRAG: Utveckla internationaliserings- och digitaliseringskompetens hos åtta ledande företagsinkubatorer och bidra till att uppdragsgivaren Tillväxtverkets kunskap om internationalisering och digitalisering, samt hur myndigheten ska stödja innovationssystemet i dessa frågor.
  ROLL: Programledare och internationaliseringsexpert för Tillväxtverkets nationella program Internationaliseringskompetens.
  KUNDNYTTA: Stöd för att Tillväxtverkets genomförande av programmet Internationaliseringskompetens.
  METOD: Projektledning, utredning, workshops, utvärdering, rapportering.
 • SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

  Processledare och rådgivare

  2014 - 2014

  UPPDRAG: Utrednings- och utvecklingsarbete för SP Tunga Fordon om industrins internationalisering och bidra till omvärldsbevakning för segmentet tunga arbetsfordon.
  ROLL: Processledare.
  KUNDNYTTA: Branschorganisationen fick en upp-daterad analys av de undersökta marknaderna och ett metodbatteri för att stödja den löpande omvärldsbevakningen.
  METOD: Utredningen omfattade fältstudier på plats i USA, Brasilien, Kina och Turkiet.
 • Swedish Visual Effects Association

  Utredare och redaktör

  2014 - 2014

  UPPDRAG: Att utveckla en nationell och forsknings- och innovationsagenda för teknikområdet visuella effekter.
  ROLL: Utredare, processledare och redaktör för slutrapport.
  KUNDNYTTA: Filmindustrin, avgränsad till de företag som är specialisera på visuella effekter, fick en analys av vilka gemensamma utvecklingsområden som skulle kunna organiseras av branschorganisationen. Dokumenterad i ”Agenda Visuella Effekter” (publikt tillgänglig).
  METOD: Utredning, verksamhetsutveckling.
 • Energi- och återvinningsföretaget (konfidentiellt)

  Utredare

  2013 - 2013

  UPPDRAG: Förstudie av med syfte att analysera hinder för företag och ekonomisk tillväxt med särskilt fokus på finansiering av företag miljöteknikindustrin. Uppdragsgivaren var ett stort Energi- och återvinningsföretag.
  ROLL: Utredare.
  KUNDNYTTA: Analys av branschförutsättningarna med särskilt fokus på kapitalförsörjning.
  METOD: Utredning.
 • SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

  Utredare och processledare

  2012 - 2013

  UPPDRAG: Utredning och konsultation till SP Tunga Fordon för att utveckla en strategisk forsknings- och innovationsagenda för en del av svenska fordonsindustrin – arbetsfordon, för att föras fram som ett strategiskt innovationsområde (SIO) till innovationsmyndigheten Vinnova.
  ROLL: Utredare, processledare och redaktör för slutrapport.
  KUNDNYTTA: Fordonsindustrin, avgränsat till de svenska företag som tillverkar tunga arbetsfordon, utvecklade en gemensam forsknings- och innovationsagenda som finns dokumenterad i ”Nationell samling för arbetsmaskiner” (publikt tillgänglig).
  METOD: Utredning och verksamhetsutveckling.
 • Internationella Handelshögskolan

  Utredare

  2010 - 2010

  UPPDRAG: Undersöka förutsättningar för att starta specialiserade executiveutbildningar.
  ROLL: Utredare.
  KUNDNYTTA: Beslutsunderlag.
  METOD: Intervjuer och dokumentation.
 • Visualization Park

  Innovationsledare

  2009 - 2016

  UPPDRAG: Utveckla en miljö för tillämpad visualiseringsteknik som kopplar samman näringslivets kompetensbehov med högre utbildning och FoU.
  ROLL: Projektledare.
  KUNDNYTTA: Högskolor och myndigheter fick ett stort industriellt nätverk, vilket bidrog till ökande utbildningsvolymer och FoU inom flera olika tillämpningsområden av visualiseringsteknik. EU-kommissionens utmärkelse European Enterprise Promotion Award 2012.
  METOD: Verksamhetsutveckling, finansiering.
 • Eksjö kommun

  Projektledare

  2009 - 2019

  UPPDRAG: Verksamhetsutveckling för att tillskapa eftergymnasiala utbildningar och kunskapsutveckling inom ramen för kommunens högskolenod Campus i12.
  ROLL: Projektledare med en ganska fri roll att ansvara för strategi och verksamhetsutveckling.
  KUNDNYTTA: Utvecklingsarbetet har resulterat i stora satsningar på utbildning och F&U-projekt inom prioriterade områden, som har stärkt kommunens profil och attraktivitet.
  METOD: Analys, verksamhetsutveckling, finansiering.
 • Internationella Handelshögskolan

  Lärare

  2009 - 2011

  UPPDRAG: Undervisa civilekonomer och masterstudenter i omvärldsanalys. Delar av kurser. Föreläsningar.
  ROLL: Lärare.
  KUNDNYTTA: JIBS och studenterna får undervisning av en praktiker inom området.
  METOD: Undervisning.
 • Högskolan i Skövde

  Programledare

  2009 - 2009

  UPPDRAG: Programledare för utveckling och genomförande av stort projekt för högre utbildning online.
  ROLL: Programledare.
  KUNDNYTTA: Ökade utbildningsvolymer. Nya arbetssätt, Stora intäkter.
  METOD: Projektledning, organisationsutveckling, teknikanpassning.
 • Högskoleservice AB

  Extern projektledare

  2008 - 2009

  UPPDRAG: Projektleda FoU-projektet ”Learning Objects Repositories”.
  ROLL: Extern projektledare.
  KUNDNYTTA: Utveckla verksamhetskritiska system för bibliotek och undervisning.
  METOD: Projektledning, finansiering.
 • Internationella Handelshögskolan

  Programledare

  2008 - 2008

  UPPDRAG: Projektledare för utveckling och genomförande av stort projekt för högre utbildningar online.
  ROLL: Projektledare.
  KUNDNYTTA: Ökade utbildningsvolymer. Nya arbetssätt, Stora intäkter.
  METOD: Projektledning, organisationsutveckling, teknikanpassning.
 • Nätuniversitetet

  Utredare

  2007 - 2008

  UPPDRAG: Myndigheten för nätverk och samarbeten inom högre utbildning ville ha en grundad analys av hur utbudet av högre utbildning bättre skulle kunna matcha behov och intresse.
  Roll: Utredare.
  Kundnytta: Ett praktiskt förslag på modell för att lösa en del av matchningsproblematiken. Rapporten ”Modell för behovsinventering” är publikt tillgänglig.
 • Finnveden Executive

  Senior rekryterare

  2006 - 2007

  UPPDRAG: Chefsrekrytering med fokus på hög nivå eller specialister till universitet och högskolor, samt forskningsorganisationer.
  ROLL: Senior rekryterare.
  KUNDNYTTA: Stöd för väl genomförda rekryteringar till nyckeltjänster.
  METOD: Headhunting.
 • Invest in Sweden Agency (ISA), Nutek, Vinnova

  Utredare

  2005 - 2006

  UPPDRAG: Statliga myndigheterna Invest in Sweden Agency (ISA), Nutek, Vinnova i samverkan. Utredning för att utveckla metoder för att bedöma industriell klusters internationella konkurrenskraft.
  ROLL: Utredare och forskare.
  KUNDNYTTA: Tillväxtmyndigheterna fick fördjupad kunskap i förutsättningarna för konkurrenskraft hos ett antal industriella kluster, samt ett utvecklat metodbatteri för att bedöma konkurrenskraften hos kluster.
  METOD: Aktionsforskning.
 • Högskoleservice AB

  Ledamot

  2005 - 2011

  UPPDRAG: Extern ledamot i biblioteksrådet för högskolebiblioteket (Förtroendevald - ej uppdrag)
  ROLL: Extern ledamot.
  KUNDNYTTA: Högskolebiblioteket hade behov av att få med ett externt perspektiv på verksamheten.
  METOD: Representant och rådgivare.
 • Linnéuniversitetet

  Lärare

  2005 - 2015

  UPPDRAG: Undervisa masterstudenter på logistikinriktningen i omvärldsanalys. Del av kurser. Föreläsningar.
  ROLL: Lärare
  KUNDNYTTA: Studenterna får undervisning av en praktiker inom området.
  METOD: Undervisning.
 • Utbildningsdepartementet

  Utredare

  2005 - 2005

  Uppdrag: Fallstudier av ”innovativa processer” som ingick i ett större forskningsprojekt.
  Roll: Utredare.
  Kundnytta: Fallstudier och forskningsprojektet publiceras i antologin ”Värdeskapande möten” (publikt tillgänglig).
  Metod: Utredning.

Joakims kompetensområden

 • Projektledning

  Kommersiell projektledning, Projektledning, Innovationsledning
 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, Processkartläggning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Organisationsutveckling, Strategisk planering, Affärsutveckling, Utredning, Verksamhetsanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Utbildning, Omvärldsanalys, Projektledning, Affärsplanering, Innovationsledning, Tillväxtstrategi
 • Marknadsföring

  Marknadsanalys, Marknadsundersökning, Marknadsplanering, Profilering & positionering, Strategisk affärsplanering, Målgruppsanalys
 • Försäljning

  Försäljning
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Skola och utbildningsväsende, Forskning och utveckling (FoU)
 • Utbildning

  civ.ek, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, e-learning
 • Roller

  Delprojektledare, Huvudprojektledare, Affärsutvecklare, Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Coach, Lärare, Förändringsledare, Omvärldsbevakare, programledare, Utbildningsledare
 • Ledarskap

  Affärscoachning
 • Kommunikation & Information

  Mätningar, utvärderingar, Lobbying, Engelska

Joakims anställningar

 • Tillförordnad utbildningschef, Eksjö kommun

  2014 - 2014

 • VD, Learning Objects Scandinavia AB

  2005 -

 • Partner, Litium AB

  2003 - 2005

 • Medgrundare, Luthor Industries AB

  2000 - 2003

 • Forskare och lärare, Jönköping International Business School

  1995 - 2000

 • Projektledare, Jönköping International Business School Foundation

  1991 - 1995

Joakims utbildningar

 • Projektledning, enstaka kurs, Indernationella Handelshögskolan

  2007 - 2007

 • European Doctoral programme, Universitat Autònoma de Barcelona

  1995 - 1995

 • European Doctoral Programme, Linnéuniversitetet

  1995 - 1995

 • Forskarutbildning, Jönköping International Business School

  1995 - 2000

 • Sommarkurs i Tyska språket och realia, Universität Heidelberg

  1993 - 1993

 • Sommarkurs i Tyska språket och realia, Universität Rostock

  1992 - 1992

 • Sommarkurs i Tyska språket och realia, Hochschule Bremen

  1991 - 1991

 • Civilekonom, inriktning marknadsföring, Högskolan i Jönköping

  1988 - 1992

 • Gymnasieingenjör, inriktning maskin, Erik-Dahlbergsgymnasiet

  1982 - 1986

Till konsultsök

Kontakt

Lena Forvik Kundansvarig säljare 0725026676 lena.forvik@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning