Hoppa till sidans innehåll

Säkerhet, informationssäkerhet och regelverk

Informationsteknologi underlättar all hantering av information, även det som sker i brottsligt uppsåt. Ditt företags information är ett ständigt mål för väl finansierade aktörer. Lagar och regler förändras i hög takt för att möta detta.

Kvadrat kan stödja er med praktisk kunskap inom informationssäkerhet och tillhörande regelverk. Områdena säkerhet och informationssäkerhet är områden som kräver både praktiskt handlande i organisationen och ett ledningssystem så att organisationens ledning kan väga risk och kostnader för skydd. 

En stor risk i en organisation uppstår när ledningen inte har möjligheter att bedöma risker och vilka skyddsmekanismer som krävs för att till rimliga kostnader möta dessa. Det finns tyvärr gott om exempel på händelser som gått att förutse samt skydda sig mot med rimliga kostnader men som istället orsakat långa stillestånd och mycket höga kostnader. 

Ett första steg är att göra hotbedömningar tillsammans med inventeringar av tillgångar för att förstå vilka konsekvenser ett realiserat hot kommer att få. Exempelvis att kartlägga information i företagets nätverk för att synliggöra vilka konsekvenser det skulle få om allt blev krypterat. Efter detta känns det ganska självklart att skapa skyddsmekanismer. 

Den europeiska dataskyddsförordningen ställer höga krav på skydd av personuppgifter vilket i sin tur understryker behovet av att ha en fungerande informationssäkerhet. I flera områden ställs också kravet på att certifiera sitt ledningssystem för informationssäkerhet. 

Kvadrat kan stödja er genom hela processen med initiala bedömningar, uppbyggnad och certifiering av komplett ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd. Vi hjälper även till att införa fungerande arbetsmetoder i organisationen. 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Anlita Kvadrat

Kvadrat i siffror

 • 492

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning