Hoppa till sidans innehåll

Peter Lundgren

Arkitekt

Med över 20 års erfarenhet av mjukvaruutveckling är Peter en lösningsarkitekt och projektledare med stor teknisk erfarenhet och starkt intresse för iterativa processer och agila metoder.

Peter har stort fokus på kundnyttan och leveransen, och har många gånger ansvarat för hela utvecklingsprocessen, ”från ax till limpa”. Han lägger stort fokus på att göra rätt saker i rätt tid och är noga med att lösningar och beslut är väl förankrade i organisationen han arbetar med. Ofta har förändringar av arbetsmetoder och verktyg varit nödvändiga för att uppnå de mål och den kvalitet man önskat.

Peter har ofta arbetat i roller som teknisk projektledare, scrum master och produktägare i de projekt han deltagit i. Han är mycket kommunikativ och använder teamet för att skapa ett resultat som är större än summan av dess komponenter.

Områden

 • Arkitekt
 • Projektledare
 • Applikationsutvecklare

Om Peter

Målmedveten, effektiv, social, prestigelös, engagerad

Peters CV

 • Tvise AB

  CIO och Head of Platform Development

  2022 -

  Tvise bygger en plattform för digitala tvillingar som ger
  användaren möjlighet att bygga hållbara och
  integritetssäkrade lösningar för uppkopplade produkter.

  Peter är den del av teamet som grundade Tvise, med
  ambitionen att utveckla en ny, bred plattform som integrerar
  tekniker som IoT, digitala tvillingar och blockchain-liknande
  tekniker (distributed ledgers).

  Peter leder utvecklingen av plattformens olika microservices,
  arkitektur och teknikval. Han är delaktig i den vardagliga
  implementationen av plattformen och ansvarar för att ta fram
  roadmaps för framtida funktionalitet och refactoring av
  befintlig.

  Verktyg och tekniker: IoT, Kryptering/Signering, Python,
  Docker, GCP, Terraform, MongoDB, GitHub Actions,
  Postman, Automatiserad testning, DevOps, PyCharm, Bash,
  VSCode, Youtrack
 • Svenska Kraftnät

  Lösningsarkitekt

  2021 -

  Svenka kraftnät är den myndighet som bygger, driver och
  utvecklar sveriges transmissionsnät.

  Peter har varit en del av ledningsgruppen och genomförandet
  av Programmet för digitalisering av nätdivisionen på Svenska
  kraftnät. Peter har bidragit i planering och design av flera
  projekt och lösningar inom både programmet och andra ITprojekt
  inom verket och varit aktiv i framdriften av
  organisatoriska förändringar för att öka utvecklings- och
  förvaltningsförmågan av modern mjukvara.

  Fokusområden har främst legat inom industriell IT och
  skärningspunkter mellan IT och OT i ställverk. Flera projekt
  som berör storskalig datainsamling och industriell IoT har
  genomförts.

  Peter deltog i arbetet att bygga upp ett nytt förvaltningsobjekt
  för förvaltninga av OT på Svenska kraftnäts anläggningar.

  Verktyg och tekniker: Sparx Enterprise Architect, Azure
  DevOps, IEC61850
 • Telia Company

  Arkitekt / API-utvecklare

  2021 - 2021

  Telia är en av de största teleoperatörerna i norden och baltikum.

  Som arkitekt arbetade Peter med att analysera och designa nya kund-API'er till Telias API-gateway. Logik i forma av microservices utvecklades med Quarkus (Java) och hostades i Kubernets.

  Verktyg och tekniker: Java, Quarkus, IntelliJ, PyCharm, Docker, Kubernetes, API Design, Open Api Specification, Python, Django, gRPC, AWS, Git, GitOps, DevOps, Helm, ArgoCD, Terraform
 • Trafikkontoret i Stockholms Stad

  Lösningsarkitekt

  2019 - 2020

  Trafikkontoret är den kommunala förvaltning som bygger och förvaltar trafik-relaterad infrastruktur i Stockholms stad.

  Som lösningsarkitekt på Trafikkontoret i Stockholms stad har Peter agerat mottagare av flera projekt inom programmet Smart och uppkopplad stad. Dessa projekt innefattade Smart och uppkopplad belysning, Smart trafikstyrning samt IoT-plattformen Tekniska förutsättningar. Inom dessa projekt har Peter varit drivande i att designa och införa olika lösningar på test-siter i Stockholm. Peter deltog i flera upphandlingar av ingående IT-system inom ramen för programmet.

  Peter har tagit fram dokumentation och förberett inför upphandling och förvaltningsetablering av flera lösningar. Stora inslag i det dagliga arbetet har kretsat kring kommunikation och koordination mellan olika aktörer i staden och leverantörer externt.

  Tekniker: Lösningsarkitektur, modellering, workshop facilitation, integrationsplanering, NB-IoT
 • Xylem Water Solutions

  Lösningsarkitekt

  2019 - 2019

  Xylem utvecklar produkter och teknik för hantering av vatten. De äger bl.a. det välkända svenska varumärket Flygt

  Som lösningsarkitekt designade Peter en ny klient och backend för analys av prestanda-data för Xylems produkter. Systemet ger säljpersonal möjlighet att skräddarsy produktinformation till kunder, säkerställa att produkten är producerbar och säkerställa testbarheten i producerad produkt. Analysen sker visuellt i diagramform i en "rich client" där användaren kan matcha olika komponenter och åtgärder för att skapa en produktspecifikation som motsvarar kunden krav. Huvudsakliga teknikval bygger på .NET-plattformen.

  Detta gjordes som en uppgradering av ett befintliga beräkningar byttes ut stegvis och nya infördes succesivt i en parallell produktionsmiljö.

  Tekniker: Lösningsarkitektur, workshop facilitation, OOA, kravställning, användarcentrerad analys, modellering
 • Xylem Water Solutions

  Lösningsarkitekt/Systemarkitekt

  2017 - 2019

  Xylem utvecklar produkter och teknik för hantering av vatten. De äger bl.a. det välkända svenska varumärket Flygt

  Peter ledde designarbetet i det projekt som syftade till att utveckla en windowsmjukvara för servicetekniker och kunder som arbetar med Xylems produkter. Windowsprogrammet kan uppgradera den mjukvara som finns i Xylems olika elektroniska produkter. Det fungerar även som informationsplattform och verktyg för datainsamling från fältet samt som produktionsverktyg i Xylems fabrik.

  Parallellt med detta var Peter delaktig som en i ett globalt arkitektur-team som designade en ny IoT-plattform baserad på AWS.

  Tekniker och verktyg: Verksamhetsarkitektur, Lösningsarkitektur, Scrum master, workshop facilitation, modellering, .Net, modbus, kravställning, användarcentrerad analys, testutveckling, modbus, python, Django, Jenkins, CI
 • Xylem Water Solutions

  Arkitekt / Technical Team Lead / Utvecklare

  2016 - 2017

  Xylem utvecklar produkter och teknik för hantering av vatten. De äger bl.a. det välkända svenska varumärket Flygt

  Peter ledde ett team i utvecklingen av en testplattform avsedd att systemtesta Xylems elektroniska produkter genom genom deras fysiska gränssnitt. Peter designade arkitekturen och mjukvaran som implementerades i Python. Plattformen kan köras distribuerat i klient och server för att kunna exekvera tester på hårdvara på andra platser. Den är avsedd att integreras i en CI/CD-pipeline och har möjlighet att rapportera testresultat till flera olika typer av CI-servrar.

  Verktyg och tekniker: Lösningsarkitektur, modellering, Scrum master, kravställning, workshop facilitation, Python, pytest, DevOps, Team City, Thingworx, Telenor Connexion, REST API integration
 • Xylem Water Solutions

  DevOps-Arkitekt/ Utvecklare

  2016 - 2016

  Xylem utvecklar produkter och teknik för hantering av vatten. De äger bl.a. det välkända svenska varumärket Flygt

  Som DevOps-arkitekt har Peter designat lösningar för införandet av DevOps i utvecklingen av Xylems IoT-tjänster. Ett ramverk för att bygga automatiska bygg-pipelines och tester designades och implementerades. Peter ansvarade för att guida ett team utvecklare både på plats i Stockholm och i Indien att komma igång med processen och utvecklingen av testerna och användandet.

  Verktyg och tekniker: Verksamhetsarkitektur, lösningsarkitektur, Scrum master, modellering, workshop facilitation, kravställning, DevOps, CI/CD, Jenkins, Python, Selenium, MQTT
 • Xylem Water Solutions

  Lösningsarkitekt

  2016 - 2016

  Xylem utvecklar produkter och teknik för hantering av vatten. De äger bl.a. det välkända svenska varumärket Flygt

  Som lösningsarkitekt på Xylem har Peter Arbetat med att designa och samordna utvecklingen av ett flertal integrationer mellan flertalet IT system i anknytning till Xylems satsning på IoT-tjänster. I uppgiften ingick även att kravställa integrationerna, guida och koordinera de olika implementationsteamen i utvecklingen av integrationerna. Utöver detta togs även lösningar fram för hur DevOps med automatiserade tester samt en enhetlig UX-standard inom bolaget kan implementeras.

  Verktyg och tekniker: Lösningsarkitektur, workshop facilitation, användarcentrerad analys, kravställning, modellering, ServiceMax
 • Garmin Marine

  Arkitekt/Senior utvecklare

  2015 - 2016

  Garmin är en världsledande utvecklare av elektronikprodukter för sport, hälsa och marinteknik.

  Arkitektur, design och implementation av sensorer och instrument för fritidssegling. Nya funktioner för ANT-radio och metoder för FCC-testning togs fram. Även planering, metoder och verktyg för massproduktion i Garmins fabrik i Taiwan.

  Verktyg och Tekniker: Lösningsarkitektur, kravställning, Scrum master, Embedded C, C++, Python, konstruktion av testutrustning
 • Neonode Technologies

  Arkitekt/Senior utvecklare

  2014 - 2015

  Neonode utvecklar IR-baserad teknik för touchskärmar.

  Peter designade och utvecklade en plattform för att harmonisera arbetsmetoder och verktyg och effektivisera kommunikation och support med kunder och utvecklare på siter utomlands.
  Plattformen bestod av tre delar som alla delade samma xml-baserade modell; En windowsmjukvara för konfiguration, utveckling och support, en kodbas för mikrokontrollers och ett mobilt verktyg för sälj.

  För ökad kompatibilitet användes IoT protokoll såsom MQTT och open source lösningar som Googles Protocol Buffers och ASN.1.

  Med den gemensamma produktmodellen kunde fler involverade samlas kring gemensamma verktyg och dela information lättare, samtidigt som utvecklingstiden för nya projekt förkortades.

  Peter implementerade också gest-tolkningen i prototypen för tekniken zForce Drive; en bilratt med touch-sensorer och feedback via rgb-leds. Med gester på ratten kan föraren då skicka kommandon till bilen för att svara i telefon, anpassa autonom körning m.m.

  Verktyg och tekniker: Lösningsarktektur, workshop facilitation, .Net, embedded C, KEIL IDE, XML, ASN.1, Protobuf, MQTT
 • Avalon Innovation

  Arkitekt/Utvecklare

  2013 - 2014

  Avalon Innovation är ett teknikkonsultföretag med verksamhet i hela Sverige.

  Design och implementation av web-baserad CV-databas för internt bruk för konsulter och konsultchefer. Verktyget implementerades i Java EE2 och integrerades i Google Apps med Single Sign-on och Google Apps Script.

  Viktiga krav för verktyget var att snabbt kunna sätta samman nya CV’n för olika syften och språk.

  Verktyg och Tekniker: Utvecklare, Designer, Java EE, JSF, Google App Engine, MySQL
 • RxEye (Sectra)

  Frontendutvecklare

  2013 - 2013

  RxEye utvecklar teknik för avancerad fjärrdiagnostik av biopsier.

  Utvecklade RxEyes front-end för deras web-applikation. Applikationen utvecklades i Java med GWT och GXT3. Applikationen var en medicinsk applikation för att dela remisser och data rörande vävnadsprover.

  Verktyg och tekniker: Utvecklare, Java, GWT, GXT3, JBoss, Jenkins
 • Sollentuna kommun

  Arkitekt/Utvecklare

  2012 - 2013

  Molnbaserad web-applikation för utvärdering av pedagogiska processer. Utvecklades specifikt för att användas i Sollentuna kommuns skol-domäner på Google Apps.
  Applikationen implementerades i Java för Google App Engine

  Verktyg och tekniker: Projektledare, Utvecklare, Java, GWT, Google App Engine
 • Saab Systems AB

  Utvecklare

  2012 - 2012

  Saab Systems utvecklar system för militära- och rymdändamål.

  Peter arbetade med utveckling av en audioanpassningsapplikation som implementerades i C på en ARM Cortex M4 processor. Applikationen körs utan operativsystem (bare metal) och innefattar sampling, filtrering och uppspelning från asynkron usb såväl som från analoga enheter som head sets och högtalare.

  Verktyg och tekniker: Utvecklare, Code Warrior, Embedded C, ARM Cortex M4, sampling, DMA, I2S, USB
 • Atlas Copco Tools & Assembly Systems AB

  Utvecklare

  2011 - 2012

  Atlas Copco är ett svenskt världsledande företag som utvecklar verktyg och maskiner för industrin.

  Peter utvecklade det HMI som används på Atlas Copcos PF6-serie. HMI\'t skrivs i Java för Google Web Toolkit. CGI och andra verktyg skrevs i C och C++.

  Arbetet sker i en "scrumliknande" process. Teamen är självorganiserande och man får ta stort ansvar för att leverera hela integrerade funktioner. Stort focus läggs på att implementera automatiserade tester i Selenium.

  Verktyg och tekniker: Utvecklare, Java, GWT, JUnit, Selenium, Eclipse, Emacs
 • Narviks kommun

  Utvecklare

  2011 - 2011

  Då Narviks kommun bestämt sig för att köpa Google Apps av Avalon, fick Peter i uppgift att skapa en integration mellan GMail och ett av diarieföringssystemen som används i Norge.

  Tillägget blev en s.k. contextual gadget och ett java-program som laddas m.h.a. Java Web Start. Java-programmet nyttjade sedan Web Services för att kommunicera med diarieföringssystemet.

  Verktyg och tekniker: Utvecklare, Java, Java web start, Java mail, javascript, xml, SOAP
 • Atlas Copco Tools & Assembly Systems AB

  Teamledare (plattform)

  2010 - 2011

  Atlas Copco är ett svenskt världsledande företag som utvecklar verktyg och maskiner för industrin.

  Som teamleadare ansvarade Peter för planering, implementation och test av Avalons egenutvecklade linuxplattform Px2, som används till en rad olika produkter på Atlas Copco.

  Plattformen baseras på OpenEmbedded. Vi anpassade redan befintlig mjukvara till de specifika krav hårdvaran ställer och utvecklade ibland helt egen mjukvara för kundens räkning. En ganska stor del av plattformen består av utvecklingsverktyg som hjälper övriga team att integrera sina mjukvaror på plattformen.

  Verktyg och tekniker: Team lead, utvecklare, embedded linux, Freescale iMX6, boot loaders, emacs
 • Dovado AB

  Utvecklare

  2009 - 2009

  Dovado utvecklar 3G och 4G routers.

  Peters uppdrag bestod i att uppgradera den linux-kärna som används i Dovado's 3G-router till linux 2.6.

  M.h.a. verktyg som buildroot sattes en ny kärna samman, och drivrutinerna anpassades för den aktuella hårdvaran.

  Verktyg och tekniker: C, OpenWRT, buildroot, Linux, Linux kernel
 • C4M Systems OY

  Ägare/Arkitekt/Utvecklare

  2006 - 2009

  C4M Systems OY utvecklade utrustning och mjukvara för 3D-maskinstyrning.

  Peter startade C4M Systems OY tillsammans med några kumpaner i Tammerfors. Bolaget utvecklade produkter för 3D-maskinstyrning som var tänkt att utmana befintliga produkter på marknaden.

  Initialt arbetade man med yt-borrnings-applikationer tillsammans med Sandvik i Tammerfors och norska Vägverket. Detta ledde också fram till applikationer för borrning och kalk-stabilisering med flera kunder i Brasilien.

  Peter ledde arbetet som chef över mjukvaruutvecklingen som skedde från kontoret i Stockholm där man även anställde ett par utvecklare. Hårdvaran utvecklades i Tammerfors.

  Verktyg och tekniker: Lösningsarkitektur, Scrum, Linux, QT, C/C++
 • Ericsson Radio AB, Linköping

  Utvecklare

  2005 - 2005

  Ericsson Radio AB utvecklar produkter för trådlös kommunikation och mobiltelefoni.

  Peter arbetade med att integrera drivrutiner och implementera ett applikationsramverk för dessa till Ericssons trådlösa 3G-router X25.

  Drivrutinerna drev en krets för analoga telefoni och telefax. Ramverket möjliggjorde att kunna koppla en analog telefon till routern. Telefonen (eller faxen) användes då sömlöst över routerns 3G-uppkoppling.

  Verktyg och tekniker: Redhat, Linux, C, Linux kernel
 • Digital Route AB

  Testare

  2004 - 2004

  Digital Route utvecklar mjukvara för datainsamling och billing.

  Testade en rad nya funktioner i Mediation Zone 4.0 som installerats i Verizons mobilnät. Testningen skedde i Dallas under några veckor för att verifiera stabiliteten och säkerheten.

  Verktyg och tekniker: Mediation Zone 4.0, BSD
 • Shutter USA

  Utvecklare

  2004 - 2004

  Shutter USA utvecklade automatiska storm-jalusier för fastigheter.

  Peter arbetade med att implementera mjukvaran för ett automatiserat system som öppnar och stänger jalusier, beroende på vindhastigheten utomhus. Systemet är tänkt som orkanskydd och baseras på Zigbee.

  Peter implementerade dels ett skräddarsytt protokoll för zigbee-kommunikationen, och även ett textbaserat hmi till en lcd-display.

  Verktyg och tekniker: C, Codewarrior, Zigbee, Freescale mcu
 • Svensk byggnadsgeodesi AB

  Projektledare/Utvecklare

  2001 - 2003

  Svensk byggnadsgeodesi (SBG) utvecklar applikationer för tekniskt lantmäteri och vägbyggnadsmaskiner.

  Peter arbetatde med SBGs (idag Leica Geosystems) 3D maskinstyrningsprodukter bl.a. Maskinstyrningsdatorn GeoROG, som hade touchskärm och 3D-grafik, integrerades med andra system som t.ex. CAN-baserade sensorsystem, GPS och totalstationer. GeoROG guidar sedan operatören, eller styr maskinen, för att uppnå den design som laddats ner på den.

  Applikationer för GeoROG togs fram för maskiner som väghyvlar, grävmaskiner, schaktare, spårläggare, asfaltsläggare, betongläggare, asfaltsfräsar, mudderverk och mycket annat.

  Verktyg och tekniker: Linux, C/C++, Embedded C, Fujitsu MCU, GPS, hydraulstyrning, CAN-bus, CANOpen

Peters kompetensområden

 • Systemtyper

  Inbyggda system, Objektorienterade system, Nätverk och kommunikation, Systemarkitektur - systemnivå, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Microservices
 • Operativsystem/plattformar

  Linux
 • Utvecklingsspråk

  C, Java, Python, J2SE, Webservices, Rust, IntelliJ
 • Projektledning

  Teknisk projektledning
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Workshopledning
 • Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Verkstad och Automotive, Forskning och utveckling (FoU)
 • Verktyg & Middleware

  J2EE, Eclipse, Jira, Docker, IntelliJ, Django
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Implementation
 • Fast datakommunikation

  Protokollutveckling
 • Roller

  Arkitekt, Utvecklare/Programmerare, Team-ledare, Delprojektledare, Lärare, Lösningsarkitekt, Teknisk projektledare, Scrum master
 • Tillämpningar

  AJAX, Internet of Things
 • Metoder & Processer

  Scrum

Peters anställningar

 • Konsult, Forefront Consulting Group AB

  2016 - 2021

 • Embedded software engineer, Garmin Sweden AB

  2015 - 2016

 • Embedded Systems Architect, Neonode Technologies AB

  2014 - 2015

 • Seniorkonsult, Avalon Information Systems AB

  2010 - 2014

 • Seniorkonsult, Cybercom Sweden East AB

  2009 - 2010

 • Utvecklingschef/utvecklare, C4M Systems OY

  2006 - 2009

 • Konsult, Semcon Embedded Systems AB, Stockholm

  2005 - 2006

 • Utvecklare/Projektledare, Svensk Byggnadsgeodesi AB

  2002 - 2005

Peters utbildningar

 • Certified Business Architect, Forefront Consulting Group

  2019 - 2020

 • Pega Certified Architect, Pegasystems

  2016 - 2016

 • Foundations of DevOps, Datorföreningen Kompetens

  2016 - 2016

 • Certifierad Lösningsarkitekt, Forefront Consulting Group

  2016 - 2017

 • Certified Scrum Master, Rally Software, Stockholm

  2010 - 2010

 • CAN Open, CAN In Automation, Nürnberg

  2008 - 2008

 • Projektledning inom IT, ESI, Stockholm

  2005 - 2005

 • Mediation Zone 4.0, Digital Route, Stockholm

  2005 - 2005

 • CAN development, NOHAU, Malmö

  2004 - 2004

 • Magisterprogrammet i tillämpad signalbehandling, Blekinge Tekniska Högskola

  2000 - 2001

 • Elektroteknik med inriktning på telekommunikation, Blekinge Tekniska Högskola

  1996 - 2000

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning