Hoppa till sidans innehåll

Pekka Rinne

IT / digital strateg

Pekka Rinne har över 20 års erfarenhet av verksamhetsarkitektur och teknisk arkitektur samt stor erfarenhet av strategiutveckling.

I rollerna som Enterprise- och Lösningsarkitekt har Pekka varit ansvarig för att säkerställa rätt arkitektur i linje med affärsprioriteringar i flera stora strategiska initiativ. Som IT-strategiansvarig har Pekka i nära samarbete med ledningsgrupper lett utvecklingen av och övergången mot mer affärs- och kundorienterade IT-strategier.

Pekka arbetar passionerat för att driva utvecklingen av verksamhetsarkitektur, teknisk arkitektur och strategiutveckling i syfte att mer effektivt vägleda affärsbeslut, stödja samverkan och innovation.

Områden

 • IT / digital strateg
 • Enterprisearkitekt
 • Lösningsarkitekt

Om Pekka

Pekka Rinne är en person med förmåga till strategiskt tänkande som drivs av att leda och motivera till förändring och har ett rykte av att leverera resultat i de mest utmanande av situationer. Pekka är erkänt kunnig i att förklara komplexa frågor på ett enkelt, tydligt och inspirerande sätt. Som ledare tror Pekka på tydliga mål, självledarskap och kraften av samarbete för att driva förändringar och leverera resultat. Pekka kan motivera och inspirera till handling och är bra på att bygga nätverk baserade på ömsesidigt värde och förtroende.

Pekkas CV

 • Svenska kraftnät

  Enterprisearkitekt

  2021 -

  Ansvarig Enterprise- / domänarkitekt för en av Svenska kraftnäts fyra (4) divisioner, vilket bl.a. omfattat ansvar för:
  • Framtagande av övergripande strategi- / målarkitektur för utveckling av IT-landskapet i linje med verksamhetsstrategi.
  • Driva och stötta verksamhetsutveckling och digitalisering inom divisionen
  • Utveckla arkitektur- och portföljstyrning
  • Stötta strategiska initiativ såväl operativt med lösningsarkitektur som med tydliggörande av strategisk riktning
  • Facilitera och driva dialog med och mellan olika intressenter, såsom ledningsgrupper, projekt och förvaltning.
 • SKL Kommentus Inköpscentral AB

  Senior lösningsarkitekt

  2020 - 2021

  Pekka Rinne hade uppdrag att i rollen som senior lösningsarkitekt arbeta fram kravspecifikation inom ramen för upphandling av ramavtal inom området Säker Digital Kommunikation 2020 (SDK). SDK syftar till att skapa förutsättningar för enkel, säker och enhetlig hantering av känslig information. Det gäller information som utbyts mellan verksamheter inom offentlig sektor inklusive privata utförare av offentligt uppdrag, exempelvis inom vård, socialtjänst och skola.
 • Trafikförvaltningen - Region Stockholm

  Enterprisearkitekt

  2019 - 2020

  Enterprisearkitekt på Trafikförvaltningen Region Stockholm

  Ansvarsområden:
  • Utveckla Enterprisearkitektur mot en mer affärs- och leveransorienterad disciplin, i syfte bättre stödja strategiska affärsbeslut och möjliggöra mer effektiv värdeleverans.
  • Driva och stödja en ökad digitalisering genom utveckling av digitala strategier samt utveckling och införande av planer och modeller för effektiv styrning, utveckling och samverkan.
  • Från ett EA och digitaliseringsperspektiv hålla samman och ge rekommendationer kring innehåll och plan för Trafikförvaltningens portfölj av IT relaterade investeringar.

  Större leveranser och framgångar:
  • Utvecklingen och förankring av målarkitektur i syfte att säkerställa underlag för strategiska investeringsbeslut och planer.
  • Utveckling och förankring av en datacentrerad verksamhetsmodell för att ge ett tydligt sammanhang till målarkitektur, investeringar, initiativ och tvärfunktionell samverkan.
  • Framtagande av mål- och lösningsarkitektur för systemområdet som stödjer Trafikförvaltningens kärnaffär, i syfte att stödja och möjliggöra en ökad förändringstakt med snabbare leveranser av värdeskapande digitala tjänster.
 • ICA Gruppen

  Chef EA, IT-Strategi och Digital utveckling

  2017 - 2018

  Chef för EA, IT-Strategi och Digital utveckling på ICA Gruppen

  Ansvarsområden:
  • Leda, utveckla och implementera ICA Gruppens IT Strategier och säkerställa dess linjering mot ICA Gruppens strategiska prioriteringar
  • Leda och säkerställa att ICA Gruppens Enterprisearkitektur gav effektivt stöd till strategiutveckling, genomförande av strategiska initiativ och identifiering av synergier tvärs ICA Gruppen.
  • Från ett teknologiperspektiv stödja digitalisering inom ICA Gruppen.

  Större leveranser och framgångar:
  • I denna och min tidigare roll så ledde Pekka framgångsrikt införandet av en ny och mer affärsorienterad IT Strategi och strategimodell i samverkan med ICA Gruppens olika bolag och IT-ledningar.
  • I egenskap av en stark företrädare för ett större fokus på affär och leverans inom EA-disciplinen så har Pekka i denna och tidigare roller drivit förändring av modeller, processer och arbetssätt för att säkerställa ett mer effektivt EA-bidrag till affär och leverans.
 • ICA Gruppen

  Ansvarig IT-strategiutveckling

  2015 - 2017

  Ansvarig IT-strategiutveckling på ICA Gruppen

  Ansvarsområden:
  • Att i samverkan med ICA Gruppens bolag och ledningsgrupper, utveckla och implementera IT- och digitala strategier i linje med ICA Gruppens strategiska prioriteringar.
  • Säkerställa synergier tvärs ICA Gruppen genom införandet av gemensamma IT-lösningar och arbetssätt.
  • Identifiera, stödja och driva koncerngemensamma IT initiativ samt stödja ökad innovation och innovationstakt.

  Större leveranser och framgångar:
  • Se roll som Chef EA, IT-Strategi & digital utveckling på ICA Gruppen
 • ICA Sverige

  Enterprisearkitekt

  2013 - 2015

  Enterprisearkitekt ansvarig för digitala kanaler inom ICA Sverige, vilket omfattade: B2E, B2B and B2C, inkluderat e-handel.

  Ansvarsområden:
  • Utveckla, införa och förvalta målarkitekturer, planer, förmågekartor, principer, strategier etc.
  • Säkerställa ett optimerat IT-landskap.
  • Att vara ansvarig arkitektur/lösningsarkitekt i större strategiska initiativ.

  Större leveranser och framgångar:
  • Ledde framgångsrikt arkitekturarbetet vid införandet av ICAs E-handel.
 • ICA Gruppen

  Infrastruktur-, applikations- och lösningsarkitekt

  2008 - 2013

  Pekka Rinne hade rollerna infrastruktur, applikations- och lösningsarkitekt inom affärsdomänerna: marknad, butik, logistik och inköp och sortiment

  Rollerna omfattade ansvar för att:
  • Säkerställa ett optimerat infrastruktur- och applikationslandskap
  • Utveckla, införa och förvalta olika arkitekturleverabler, exempelvis målarkitekturer, tekniska strategier, principer m.m.
  • Inneha rollen lösningsarkitekt samt fungera som tekniska rådgivare
 • ICA Gruppen

  Chef och team lead

  2006 - 2008

  Team lead och därefter chef (2007-2008) för en grupp på 12-15 personer som utvecklade Java-baserade applikationer för affärsområdet Sortiment och inköp inom ICA Sverige.
 • ICA Gruppen

  Utvecklare och IT-arkitekt

  2002 - 2006

  Utvecklare och IT-arkitekt för huvudsakligen Java/J2EE baserade system.
 • Acando

  IT-arkitekt och utvecklare

  2000 - 2002

  IT-arkitekt och utvecklare – Java/J2EE och Lotus Notes/Domino
 • WM-data

  Utvecklare och Team lead

  1996 - 2000

  Utvecklare inom och team lead för en grupp som jobbade med webbutveckling och utveckling inom Lotus Notes/Domino

Pekkas kompetensområden

 • Systemtyper

  Webb- och Internetbaserade system
 • IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt
 • Projektledning

  Teknisk projektledning
 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, Agila metoder allmänt, Prosci ADKAR, SAFe
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Processutveckling, Affärsutveckling, Workshopledning, Utredning, Kravanalys, Processinförande, Kravmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Verksamhetsarkitektur, Omvärldsanalys, Förändringsledning, ERP Implementation, Arkitekturramverk, Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Innovationsledning
 • Tillämpningar

  e-handel, Ärendehanteringssystem, Butiksdatasystem, SOA
 • IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning
 • Ledarskap

  Mentor, Ledarskap allmänt, Mentorskap
 • Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Stat/kommun/Landsting, Postorder/ e-handel
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Implementation
 • Marknadsföring

  Strategisk affärsplanering, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster, Digitalisering
 • Upphandling

  Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Beställarstöd, Resurs i upphandlingsprocess, Internationella tekniska upphandlingar
 • Utbildning

  Systemvetenskap
 • Roller

  Arkitekt, Team-ledare, Delprojektledare, Utredare, Affärsutvecklare, Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Coach, Förändringsledare, Omvärldsbevakare, Kommunikationsrådgivare, Kommunikationsstrateg, Enterprise Architecht, Lösningsarkitekt, Facilitator, Teknisk projektledare
 • Kommunikation & Information

  Kommunikationsstrategi, Presentationsteknik, Engelska
 • Kvalitetsstyrning

  Dokumentation

Pekkas anställningar

 • Enterprisearkitekt, Trafikförvaltningen

  2019 - 2020

 • Chef EA, IT-strategi och digital utveckling, ICA Gruppen

  2017 - 2018

 • IT-strategiansvarig, ICA Gruppen

  2015 - 2017

 • Enterprisearkitekt, ICA Sverige

  2013 - 2015

 • Infrastruktur-, applikations- och lösningsarkitekt, ICA Gruppen

  2008 - 2013

 • Chef och team lead, ICA Gruppen

  2006 - 2008

 • IT-arkitekt och utvecklare, ICA Gruppen

  2002 - 2006

 • IT-arkitekt och utvecklare, Acando

  2000 - 2002

 • Utvecklare, WM-data

  1996 - 2000

Pekkas utbildningar

 • Prosci® Certified Change Practitioner, Nexum Group

  2021 - 2021

 • Certified SAFe® 5 Agilist, We Are Movement - Agile Training

  2020 - 2020

 • Div. universitetsutbildningar kring bl.a ledarskap, strategiutveckling, säkerhet etc. via EDx, Boston University, University of Brisbane m.fl.

  2018 - 2019

 • Certifierad IT-Arkitekt, DF-Kompetens

  2003 - 2004

 • Systemvetenskap, Stockholms universitet

  1992 - 1995

Till konsultsök

Kontakt

Magnus J Nilsson Kundansvarig säljare, Bransch: Offentlig sektor 070-938 31 38 magnus.j.nilsson@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning