Hoppa till sidans innehåll

Malin Lektér

Scrum Master

Malin är en engagerad och drivande person med lång erfarenhet från ledande roller, bland annat som projektledare, scrum master och agil coach. För Malin är det inte bara målgången som är drivkraften utan även hur man arbetar sig dit. Under sin karriär har hon varit engagerad i egenskap av mentor och fadder för personer i de organisationer som hon verkat inom, samt från projektledarutbildningar.

Områden

 • Scrum Master
 • Agil coach
 • Projekt Manager
 • Team Lead

Om Malin

Att få människor att känna sammanhang och själva ta ansvar för sin del för ett gemensamt mål är en nyckel till framgång som Malin verkar för. Malin är en glad och ansvarstagande person med ett sinne för effektivitet och struktur. Med ett stort intresse för att utvecklas sätter hon sig snabbt in i nya sammanhang och verksamhetsområden. I egenskap av Scrum master banar hon väg och skapar rätt förutsättningar, det kan vara genom coachning och hantering av problem som hindrar genomförandet för teamet. Malin är lösningsorienterad och ser till att hålla en öppen, transparent samt tillåtande kultur och arbetsmiljö där problem är till för att lösas. Malin har erfarenhet av att forma framgångsrika team, genom att hitta nyckelfaktorer som skapar samarbete och effektivitet. Erfarenheten kommer inte bara från lyckade genomföranden, ibland är det misslyckanden som ger de bästa verktygen för nästa uppdrag.

Malins CV

 • Saab Group IT

  Team lead och Service Coordinator

  2021 -

  Team lead för en grupp som jobbar med projektutveckling, drift och underhåll. Gruppen arbetar med kanban och har ett stort leveransfokus. I uppdraget ingår det att skapa och följa upp backlogg, leda dagliga möten och att driva en del större ärenden eller förändringar med kund och leverantörskontakter.

  Det är en ung organisation och fram tills att alla roller är ordentligt bemannade så koordinerar vi mellan tjänsteägare och leveransorganisation.

  Verktyg och roller; Srum, Safe, Team Lead, Service Coordinator, Service Manager, ServiceNow, Sharepoint, AzureDevOps, Dokumentationshantering, IT säkerhet, Granskningsledare, KSF.
 • Saab Cyber Security

  Scrum Master

  2019 - 2021

  Scrum master för ett av tre team. Ett agilt projekt med självorganiserande team och stor vikt på dokumentation.

  Verktyg och roller; Srum, Safe, Team Lead, ServiceNow, Sharepoint, AzureDevOps, Dokumentationshantering, IT säkerhet, Utbildare, Agil coach.
 • Fujitsu, SEB projekt

  ITSM Integrationsledare

  2018 - 2018

  Projektledare i ett större T&T program. Malin var ansvarig för integrationer mellan två ITSM system för processerna; Incident, MIM, Request, Change&Configuration, Problem, Asset/CMDB och Knowledge Management.
  Varje process var ITIL baserad men skilde sig ändå åt mellan Fujitsu och SEB, det krävdes flertalet arbetsmöten för att hitta en gemensam linje där integrationspunkterna identifierades i bägge systemen; ServiceNow samt Remedy.
  Resurserna som Malin ledde i detta arbete bestod av en integrationsspecialist, arkitekt, ServiceNow tekniker, testledare och samtliga processägare.

  Roller och verktyg: ServiceNow, Remedy, ITIL, Integrationsledare, Projektledare,
 • Fujitsu

  Projektledare

  2016 - 2018

  ServiceNow migreringar.
  Malin var projektledare i ett uppdrag att samla samtliga kunder i ett gemensamt ITSM verktyg, tidigare användes tre olika för olika kunder.
  Utöver projektledning krävdes det mycket samarbete med de Nordiska länderna och resurser i detta program kom även från UK och Indien. Programmet baserades på en utvecklingsgrupp i Finland och för varje kund som migrerades så var ett nytt team från supportorganisationerna involverade.
  Uppdraget var komplext och varierade i storlek, Malin hade ett övergripande ansvar och satte in bl.a. testledare och utbildare som agerade under henner ledning.
  Dessa migreringar rörde sig till störst del i ServiceNow-modulerna Incident, Request, Change, Problem, CMDB och Knowledge.

  Resurserna som Malin ledde i detta uppdrag bestod av en integrationsspecialist, arkitekt, ServiceNow tekniker, testledare och samtliga processägare. Uppdraget gav Malin en god förståelse för verktyget ServiceNow samt inblick i de olika supportfunktionerna.

  Roller och verktyg: ServiceNow, Remedy, ITIL, Integrationsledare, Projektledare, Test och Kravställare.
 • Fujitsu/Carath förvaltning

  Agil Projektledare och Team Lead

  2016 - 2018

  Agil projektledare för ett utvecklingsprojekt att lyfta tekniken från VB6 till C# .Net. Carath är ett system som ägs gemensamt av fyra olika sjukhus där stor del av utmaningen var att få dem att arbeta på ett enhetligt sätt samtidigt som individuella behov tillgodosågs.
  Eftersom sjukhusen ligger utspridda från Umeå till Karlskrona krävdes mycket god kommunikationsförmåga i speciellt skrift men även att kunna leda strukturerade telefonmöten.
  Projektet kombinerades med en kundansvarsroll och pågick därför under en längre period.

  Verktyg och roller: Agil Projektledare, Scrum, Kanban, Testledare, Verksamhetsutveckling, Kundansvar.
 • CSC/Saab

  Projektledare

  2013 - 2013

  Utvecklingssite Tech Mahindra, Indien.
  Projektledare i ett större program att möjliggöra utvecklingsarbete från Indien åt Saab. I varje arbetspaket arbetade man med en handfull utvecklare från Saab, ett par mottagare hos Tech Mahindra, tekniker och arkitekt från CSC.

  Verktyg och roller; Project Manager, MS Project, Distans projekt.
 • CSC Sverige AB

  Förändringsledare

  2011 - 2013

  Utlandskontor
  Ansvarig för samtliga IT förändringar på Sabbs utlandskontor. Uppsättning, Flytt, Avslut eller förändring av IT miljön.

  Verktyg och roller; Projektledare, Koordinator, Tjänsteägare.

Malins kompetensområden

 • Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, ITIL, Scrum, Agila metoder allmänt, LEAN, KANBAN
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Processutveckling, Workshopledning, Processinförande, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Utbildning, Förändringsledning, Processförvaltning, Change Management, Agil Transformation, Koordinering
 • Ledarskap

  Ledarskap allmänt
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Projektering, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande
 • Roller

  Team-ledare, Delprojektledare, Workshopledare, Coach, Förändringsledare, Facilitator, Scrum master

Malins anställningar

 • Team Lead, Agil PL, Scrum Master, Konsult, Fujitsu Sweden AB

  2016 - 2019

 • Projektledare, Teamledare, Konsult, CSC Sverige AB

  2010 - 2015

 • Konsult/helpdeskmedarbetetare, Proffice/Dfind

  2008 - 2010

 • Konsult, Manpower AB

  2007 - 2007

 • Butiksansvarig säljare, Canon Business Center

  2006 - 2006

Malins utbildningar

 • Certifierad, Professional Scrum Master I (PSM I), Stockholm

  2019 - 2019

 • Lean, Förvaltningsmodell, Stockholm

  2016 - 2016

 • Dialogseminarium, Linköping, Fujitsu

  2016 - 2016

 • PLOS (Project Leadership Orientated Simultation), Stockholm

  2011 - 2011

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning