Hoppa till sidans innehåll

Hans Karlsen

Systemarkitekt

Hans hjälper till att realisera detaljerade IT-system från verksamhetskrav till leverans.

Områden

 • Systemarkitekt
 • Utvecklare
 • Modellerare
 • Utredare

Om Hans

Hans har god förmåga att lyssna, tolka och beskriva. Detta parat med ett starkt pragmatiskt teknikintresse och en förståelse av hela processen av att designa, utveckla och förvalta IT-system gör honom till en bra partner i förändringsarbete där IT är ett verktyg.

Hans CV

 • Finansinspektionen

  Mjukvaruarkitekt

  2018 -

  Att stötta Finansinspektionens IT-avdelning vid införandet av MDriven som utvecklingsplattform.
 • Skatteverket

  Utredare IT-Arkitektur, mjukvaruarkitekt

  2014 - 2014

  Frågeställning kring strategier för Gemensam mjukvara. Analys av systembukett, ansvarsfördelningar, informationsbehov. Faktaframtagning och presentationer för strategienhet och IT ledning. Slutrapport med identifierade utmaningar och förslag på nya strategier för utveckling av gemensam mjukvara.
 • Perrigo

  IT-Arkitekt och Lösningsarkitekt

  2014 -

  Hans stöttar Perrigo med IT-Arktitektur och digitalisering genom modellering i verktyget MDriven. UML, OCL och c# används.
  Kontinuerlig utveckling av verksamhetsstödssystem; PIM,Forecast, A&P Budget, BOM
 • Movestic

  IT-Arkitektur, mjukvaruarkitekt

  2013 - 2013

  Genomgång av försäkringssystem och informationsbehov. Analys av källkod och utvecklingsstrategier.
 • Omega-Pharma Nordic

  IT-Arkitektur, mjukvaruarkitekt

  2011 - 2014

  Fortlöpande stöttning av verksamhetsnära IT - implementation, dokumentation och rådgivning
 • Omega-Pharma Nordic

  IT-Arkitektur

  2011 - 2011

  Initialt uppdrag med analys av nuläge, inventering av system, dokumentation av informationsbehov, katalogisering av de största informationsmässiga utmaningarna. Resultat i form av rapport och beslutsförslag.
 • Europeiska Försäkrings AB

  IT-Arkitekt, Enterprisearkitekt

  2010 - 2011

  Rådgivning vad avser dokumentation av försäkringssystem och verksamhetsprocesser.
 • Regeringskansliet

  IT-Arkitekt, Enterprisearkitekt

  2010 - 2013

  Stödja arkitektfunktionen med fokus på enterprisearkitektur
 • Europeiska Försäkrings AB

  Utredare och workshopledare, 1 av 2

  2009 - 2010

  Roadmap 2012. Utredning som bedrivs i workshopform och engagerar verksamhet, ledning och IT. En nuläges- och framtidsbeskrivning tas fram och sammanställs till ett beslutsunderlag för omedelbara åtgärder.
 • Nextstop distribution AB

  Utvecklare (1 av 3)

  2009 - 2010

  Alla centrala verksamhetsprocesser ses över och optimeras i samband med att ett nytt modelldrivet verksamhetssystem tas fram och produktionssätts
 • Europeiska Försäkrings AB

  Teknisk specialist

  2008 - 2010

  Rycker in och hjälper till vid behov med underhåll och utveckling av Europeiskas försäkringssystem Eros.
 • Sveriges Riksdag

  Teknisk specialist

  2008 - 2008

  Utbildningar, genomgångar och dokumentation för överlämning till förvaltnings- och utvecklarorganisationer inför ett planerat engagemangsslut december 2008
 • Sveriges Riksdag

  Lösningsarkitekt

  2008 - 2008

  Modellinformation har gjorts tillgänglig via webtjänster och flera applikationer som utnyttjar den möjligheten har producerats för att visa på möjligheterna. Bland annat en WPF applikation som grafiskt navigerar hela modellen.
 • Sveriges Riksdag

  Utredare

  2008 - 2008

  Modellinformationen som driver viktiga verksamhetssystem får en allt viktigare roll på riksdagen och flera beslutsförslag som förankrar detta har formulerats till Arkitekturstyrgruppen.
 • CapableObjects

  Produktutvecklare

  2007 - 2009

  UML-editor. Editorn är en framtida del av CapableObjects satsning på VisualStudiomarknaden. Hans är här lösningsarkitekt och tekniken som används är VisualStudio 2008 C#, Windows Presentation Foundation (WPF), ECO-ramverket.
 • Sveriges Riksdag

  Lösningsarkitekt

  2007 - 2008

  Riksdagens Distributionssystem är en sammanställd vy av flera olika produktionssystems data. Distributionsystemet ansvarar för leverans till externa intressenter (webben), och fungerar som referensdatakälla för interna intressenter (produktionssystem och rapport generatorer).
  Ägarskap på entiteter i Riksdagens informationsmodell är en förutsättning för att olika produktionssystem skall samverka till en helhet (SOA). Konsultens ansvar har varit att definiera vad som skall göras i de olika produktionsystemen, samt att ge förutsättningar för lösningsarkitekterna att på ett enhetligt och metodiskt sätt dokumentera ägarskap.
 • Atlas Copco

  Arkitekt & implementatör

  2007 - 2007

  Arbete med produkten ToolScan. Persistenslagret I form av SQLServer har bytts ut till xml och export- och importfunktioner har förfinats. Hans var lösningsarkitekt och tekniken var .net & ECO-ramverket
 • Sveriges Riksdag

  Lösningsarkitekt

  2006 - 2007

  Riksdagens distributionssystem utökades för att tillåta lastbalansering och samlad övervakning.
 • MusiTag

  Arkitekt & Implementatör

  2006 - 2007

  Fortsatt arbete med Videoredigeraren; bla har en blogfunktion utvecklats där webkamera innehåll mixas in i producerad musikvideo. Audio mixas med volym och video mixas in som ”picture in picture”. Kareoke-funktion har också utvecklats under perioden. Tekniken win32 Delphi och Microsofts DirectShow.
 • Sveriges Riksdag

  Arktitekt , projektmedlem

  2006 - 2006

  Riksdagsmotioner produceras i Word 2003 och skickas till Kammarkansliet via en MSMQ-kö. Motioner märks med streckkod baserad på innehållet. Information såsom ledamöter och yrkanden taggas upp och redigeras i annan källa. Riksdagens ärendehanteringssystem uRix har försetts med versionshantering av fulltexter för motioner. Behandlingen av motioner och yrkanden har dragits isär vilket har gett de olika processerna; tryck- och beslut- friare flöde.
 • MusiTag

  Arkitekt implementatör

  2005 - 2006

  Nedladdning och redigering av video-clip. Klipp kan placeras och trunkeras i bak och framkant. Tidslinje bestämd av extern musikfil. Tidslinje visar amplitudkurva av musik. Rendering till mpeg4 utan musik i en kvalitet inställbar i fyra steg. Meta-information läggs in i extra taggar i videofil. Integrerad uppladdning via html-post till server av färdigt resultat. Automatisk generering av Preview för visning på site. Tillhörande spelare av videoklipp läser metainformation i taggar, hjälper användare att hitta rätt musik, samt spelar video i synk med musik.
  Använd teknik: Microsoft DirectShow, Microsoft Direct Editing Service (DES), Borland developer Studio 2006.
  Länk till MusiTag site
 • Atlas Copco

  Arkitekt och genomförare

  2005 - 2006

  Uppdraget syftar till att producera ett stödsystem för Atlas Copco's serviceenheter. Dessa enheter finns över hela världen och erbjuder bla en tjänst kallad ToolScan, där Atlas Copco utvärderar en enskild kunds verktygsuppsättning vad avser slitage/kvalité och tillämplighet. Tekniken var .net i Borland Developer Studio, databas SQLServerExpress.
 • Metrima Energi

  Delphiexpert

  2005 - 2005

  Företaget läser av El-mätare på distans. Uppdraget gällde mjukvara och servertjänster som samlar data från mätare placerade hos kunder via kommunikation över elnätet. Uppdraget bestod i att stödja interna resurser med produktifiering av existerande mjukvara. Server-tjänster och SNMP-övervakning implementerades men även avancerad felsökning och trådsäkring av systemcentrala komponenter. Teknik: Delphi, DB2.
 • Sveriges Riksdag

  Expert, mentor, arkitekt

  2003 - 2005

  Distribution av Riksdagens data
  Serverbaserade tjänster för att sammanställa och leverera modell-drivet definierade XML-dokument från Riksdagens Distributionssystem. Tjänster för upptäckt av invalideringar, dynamiska uppdateringar och uttag av xml data.

  Dokumentproduktion i XML, mha Word2003
  Utveckling av RixEdit, Riksdagens system för Betänkandeproduktion i xml. System använder sig av Word2003 som editor och lagrar all data i ett egenutvecklat dokumentarkiv (SQLDB). Systemet integrerades med uRix där all metainformation och delar av innehållet till riksdagsbetänkanden återfinns. Rendering till PDF mha XSL-FO. Integrering mot distribution för automatisk publicering vid trycklov. Systemet föder voteringsanläggningen med information om förslagspunkter och reservationer.
 • plexityHide.com

  Produktutvecklare

  2003 - 2004

  Interaktivt Gantt-schema för .NET och ASP.NET. Produkten är namngiven GTP.NET och utförlig information finns här www.plexityhide.com
  Allt skrivet i C#. Licenser till alla världsdelar. Placerad på plats nr 5 på componentSource.com bästsäljarlista i december 2004.
 • Borland

  Utvecklare

  2003 - 2003

  Resursförstärkning för MDA delar i Borland C#-Builder. Komponentutveckling.
 • Sveriges Riksdag

  Expert

  2003 - 2003

  Utvecklar-support/mentor och olika modelleringsuppdrag. Modelldiskussioner.
 • Open IAC

  Kodanalys och optimering

  2003 - 2003

  Analys av koden i Promik Analays med syfte att höja hastigheten vid laddning av data. Projektet avslutades när en förbättring på ca 400% hade uppnåtts.
 • EkonomiTolken AB

  Expert och rådgivning

  2002 - 2003

  XML-strategi och utveckling. Diskussioner kring produktrealiseringar och koncept.
 • Sveriges Riksdag

  Arkitekt - RixEdit

  2001 - 2003

  Verktyg för utskottstjänstemän för att enkelt författa utskottsbetänkanden i XML. Microsoft Word används och integreras mot verksamhetssystem. In- och utcheckning av delar av dokument. All produktion versionshanteras och lagras i SQL-databas. XSLFormatter och XSL-FO används för tryckrendering.
 • MAN B&W Diesel A/S

  Utvecklare

  2001 - 2002

  Utvidning av funktionalitet i phGantTimePackage från plexityHide.com (Gantt-schema-activeX). Funktionen "Virtual Load" implementerades så att millijontals rader kan hanteras samtidigt utan extrem minnes- och cpu belastning.
 • BoldSoft

  Talare

  2001 - 2001

  Talare på RAIN2001 i Stockholm. En konferens anordnad av Rational. Ämnet var "UML in practice at the Swedish Parliament"
 • Boldsoft

  Talare

  2001 - 2001

  Talare på Borcon2001 i Long Beach, Kalifornien. En konferens anordnad av Borland. Ämnet var "UML in practice at the Swedish Parliament"
 • Sveriges Riksdag

  Tekniskprojektledning

  1999 - 2001

  Riksdagens ärendehandläggningssystem utvecklas i nära sammarbete med slutanvändarna. Projektet är helt UML-drivet (MDA) och hade hög ambitionsnivå vad gäller funktionalitet och GUI, 150 verksamhetsklasser i domänmodellen.
 • Sveriges Riksdag

  Tekniskutvärdering

  1999 - 1999

  De tekniska kraven sågs över och en rekomendation gjordes för implementering av riksdagens ärendehandläggningssystem.
 • Sveriges Television

  Projektledning / utveckling

  1998 - 1998

  En generell taktik och teknik formulerades och implementerades för att mha av återanvändbara komponenter förenkla de många systemsamband som krävdes för SVTEasy, SVTPlan, SVTMathis och SVTPrins
 • Sundbybergskommun

  Utvecklare

  1998 - 1998

  Konsulten byggde systemsamband för beslutsstöd.
 • Sveriges Television

  Tekniskprojektledning

  1997 - 1999

  SVTEasy är svts resursplaneringssystem. Här var konsulten inblandad i analys/design och utveckling. Konsulten jobbade tillsammans med projektledning och verksamhet.
 • Sverige Television

  Utvecklare komponentutveckling

  1997 - 1997

  Konsulten arbetade tätt med projektledningen för att analysera och bemöta behovet av ett antal generella visuella komponenter i projektet SVTPlan. Projektet syftade till att förändra SVTs tablå-planeringen i hela landet.
 • Försvarshögkvarteret

  Tekniskprojektledning

  1996 - 1997

  Systemet MFPStöd fick en nystart och skrevs om. Alla gamla och nya krav tillgodosågs. Ett tekniskt inriktat arbete då mycket verksamhetsanalys redan var gjord. Teknik Delphi, Informix, Sybase

Hans kompetensområden

 • Systemtyper

  Systemtyper allmänt, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system
 • Databaser

  Databaser allmänt
 • Verktyg & Middleware

  Rational Rose, Borland IDE, BOLD, Visual Studio .NET
 • Utvecklingsspråk

  UML, XML, C#, XSL-T, Delphi, MS .NET
 • IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå
 • Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande
 • Roller

  Arkitekt, Delprojektledare, Lösningsarkitekt
 • Tillämpningar

  SOA

Hans anställningar

 • Utvecklare konsult, Openinfo AB

  1996 - 1999

 • Utvecklingschef, Mactive AoD AB

  1995 - 1996

 • Utvecklare, Mactive Media AB

  1993 - 1995

 • Utvecklare, ABB Automation

  1992 - 1993

Hans utbildningar

 • <b>ScrumMaster</b>, Kvadrat, Henrik Kniberg

  2008 - 2008

 • <b>Certifiering .NET Arktitekt</b>, Sundblad & Sundblad, Uppsala

  2004 - 2004

 • <b>Civ. Ing. Datateknik</b>, Luleå Tekniska Universitet

  1987 - 1992

Till konsultsök

Kontakt

Anna Bohlin Archer Kundansvarig säljare, Bransch: Bank, Finans, Försäkring 070-370 53 63 anna.bohlin@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning