Hoppa till sidans innehåll

Björn Lindström

Projektledning

Björn är en självgående projektledare hos Kvadrat AB. Björn tänker kommersiellt och Björns styrkor är ledarskap, att han är väldigt driven, uthållig och har förmågan att lyssna och kommunicera med omgivningen för att skapa ett bra arbetsklimat. Björn är en ödmjuk och naturlig ledare som har lätt för att inspirera, entusiasmera och motivera människor i sin närhet. Björn är van att leda workshops inom IT och verksamhetsutvecklingsprojekt där Björn tillsammans med projektgruppen gör analyser och sätter upp strategier och mål för det fortsatta arbetet.

Områden

 • Projektledning
 • Verksamhetsutveckling
 • Ledarskap

Om Björn

Björn beskrivs som mycket engagerad och ger positiv energi. Björn är resultatorienterad och kan leda ett behov till en realiserbar lösning. Björn får ofta återkoppling att han är pedagogisk, strukturerad och presenterar komplexa frågeställningar på ett tydligt och begripligt sätt. En av Björns starkaste sidor är att han, på ett bra sätt, tycker om att vara i centrum och kan vara både processledare, moderator och inspiratör. Björn är en positiv, stresstålig och ansvarsfull person är bra på att strukturera och få saker och ting gjorda.

Björns CV

 • Lantmäteriet

  Projektledare

  2019 -

  Huvudprojektledare för projektet Aladdin som är en del av programmet Nytt Stöd för Handläggning. Ett stort projekt där verksamheten har låg erfarenhet av stora IT-förändringar och IT-projekt. Projektet är komplext, omfattande och har många beroenden. All utveckling är nyutveckling. Projekt spänner över flera år och innehåller förstudier, förberedelser för förändring och genomförande av förändring. En viktig komponent i projektet är att arbeta nära juridiken då utvecklingen av det nya handläggningsstödet är beroende av många juridiska utredningar. Allt arbete inom projektet sker agilt, inkl det juridiska utredningsarbetet. Uppdraget innefattar ekonomisk planering, uppföljning och analys i en statlig kontext. Verktygen för detta är PPS och Antura. Projektet har ett scope som sträcker sej från myndighetsutövning till kunder via E-tjänster.
 • Lantmäteriet

  Projektledare

  2019 - 2019

  E-arkiv: Projektledare förstudie kring att införa ett E-arkiv på Lantmäteriet. Projektet syftade till att utreda befintligt arkiv, arbeta fram övergripande behov för kommande teknisk lösning och säkerställa att de juridiska aspekterna tillgodoses i en kommande utvecklingsfas. Projektet drevs av Björn tillsammans med en projektgrupp bestående av arkitekter, jurister, arkivarier och verksamhetsexperter. (6 månader)
 • Byggutbildning STAR i Dalarna AB

  Projektledare

  2016 - 2019

  Projektledare och projektägare av Interreg-projekt, Gränslöst VADH, som syftade till att kompetensförstärka byggbranschen i inre Skandinavien. Delprojekt inom projektet var rekrytering, Hållbart och Energieffektivt byggande och digitalisering av byggbranschen. Ett komplext projekt med stor geografisk yta och många involverade intressenter från flera länder. Vilket ställde stora krav på att kunna både se detaljer, men samtidigt ha förmågan att hålla ihop helheten för att jobba mot och leverera slutresultatet. Omfattande undersökningar kring byggbranschens digitalisering nu och i framtiden gjordes som sedan låg till grund för riktade utbildningsinsatser på både svensk och norsk sida. Budget och redovisning av projektet gjordes löpande mot Länsstyrelsen, Interreg, Region Dalarna och Region Värmland.
 • Axfood

  Butikschef

  2015 - 2016

  Butikschef Hemköp Hedemora
  Fem olika projekt drevs parallellt med den ordinarie driften av Dalarnas största Hemköp med över 40 anställda. Service/kundbemötande, maximera försäljning, effektiv varuhantering, sortimentsrevidering och att maximera användandet av digitala verktyg var de olika projektområdena. Digitalisering genomfördes inom alla delprojekt för att nå önskade nyckeltal. Förändringsresan butiken och dess medarbetare gjorde under detta år var utmärkande god. Utbildningsnivån, engagemanget, antal kunder och försäljningen ökade (mer än branschsnitt) och lönsamheten steg från bra till exceptionellt bra.
 • Coop Sverige AB

  Stormarknadschef

  2009 - 2015

  Stormarknadschef Coop Forum/Extra Avesta
  En dagligvarubutik som var väldigt eftersatt, omodern och med negativt resultat när Björn kom till butiken. Flera lönsamhetsprojekt tillsammans med ett stort strategiskt arbete för att forma framtidens moderna mötesplats och "one stop shop" i Avesta gjorde att Coop vågade göra den största satsningen i befintlig butik detta år. Ombyggnadsprojektet blev lyckat ur samtliga aspekter och butikens alla nyckeltalsmål nåddes inom 2år efter ombyggnad. Björn drev dessa projekt lokalt i butiken tillsammans med medarbetare, chef, leverantörer, byggföretag, IT-företag och kunder. Att ha med kundrepresentation i en utvecklingsprocess var nytt för Coop och är än idag standard för större investeringar i befintliga butiker.
 • Ica Sverige AB

  Driftledare (områdeschef)

  2005 - 2009

  Driftledare Kvantum/Supermarket
  Driftledare på Ica innebar att Björn hade 25st Supermarket och 5st Kvantumbutiker där han fungerade som processledare/affärsstöd åt handlarna. Affärsplaner och marknadsplaner skapades tillsammans med handlarna och tillsammans angreps diverse områden. Personalkostnad, marknadsföring och försäljning var grundstenarna i hans arbete. Andra arbetsuppgifter var handlartillsättningar, nyetableringar, nedläggningar och att vara styrelseordförande i de bolag Ica drev som dotterbolag. I arbetet ingick även att vara projektledare/processledare i olika benchmarkinggrupper där ämnena kunde variera från marknadsföring till effektivisering av varumottagningen. Då alla butiker drivs av egna entreprenörer gick Björns arbete väldigt mycket ut på coachande ledarskap
 • Ica Sverige AB

  Projektledare

  2004 - 2005

  Projektledare
  Ett större projekt där Björn var i nära samarbete med Ernst & Youngs revisionsbyrå genomförde tester och skapade manualer för att Ica butikerna skulle kunna få ta inventeringar direkt ur ett beställnings-program. Ett stort och komplext projekt där påverkansgraden för butikernas konkurrenskraft påverkades positivt. Projektet hade kraftigt tidspress och det var utmanande att driva detta projekt där lagar, invanda arbetssätt och tekniska lösningar på kort tid skulle implementeras tillsammans. Resultatet av projektet var väldigt lyckat.
 • Ica Sverige AB

  Försäljningschef

  2004 - 2004

  ICA MAXI Stormarknad Borlänge - Försäljningschef
  Personalansvar för kassabemanning, kundcenter, minihus och fast food. Fastighetsfrågor och övergripande säkerhetsfrågor för hela maxihuset låg under Björns ansvar. Ansvarade i projektform för implantering av butiksdatasystemet Store Office och driftsättning inklusive all utbildning av personal.
 • Ica Sverige AB

  Projektledare

  2002 - 2003

  ICA Butikskonsult - Autoorder
  En IT-revolution för dagligvarubranschen. Björn en av ICA:s projektledare när man lanserade ett helt nytt sätt för butikerna att beställa varor på. Björn var med och utvecklade Beställningssystemet Autoorder, gjorde användarrutiner för, planerade utrullningen och utbildade sedan 150 butiker i systemet. Alla butiker blev utbildade i sin egen butiksmiljö.

Björns kompetensområden

 • Ledarskap

  Mentor
 • Roller

  Workshopledare, VD
 • Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt

Björns anställningar

 • VD, Torsång Projektledning & Management AB

  2023 -

 • Projektledare, Sogeti Sverige AB

  2018 - 2023

 • Projektledare, Byggutbildning STAR i Dalarna AB

  2016 - 2018

 • Butikschef, Axfood AB

  2015 - 2016

 • Stormarknadschef, Coop Sverige AB

  2009 - 2015

 • Olika tjänster/roller, ICA Sverige AB

  1997 - 2009

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning