Hoppa till sidans innehåll

Digital lösning för presentation av data – Almi

Almi Företagspartner har i uppgift att främja utvecklingen av företag i landet. 
Kunden efterfrågade en digital lösning för att göra effektivitetstal kontinuerligt tillgängliga för slutkunden.

Almi Företagspartner har i uppgift att främja utvecklingen av företag i landet. 

Utmaning

Kunden efterfrågade en digital lösning för att göra effektivitetstal kontinuerligt tillgängliga för slutkunden – inklusive möjlighet för kunden att i realtid visa på orsaker till effektivitetsförluster i maskinen.

Dessutom ville kunden utöka antalet sensorer på maskinerna. Avsikten var att med hjälp av dataanalys och artificiell intelligens kunna hitta rotorsaker till fel och avbrott i produktionen och förebygga dessa.

Lösning

Vår konsult hade rollen som projekt- och processledare inom pilotprojektet Inkomst 4.0, ett digitaliseringsprojekt inom Almi Jönköping. Pilotprojektet var knutet till Holsby Metall i Vetlanda.

Kvadrats uppdrag omfattade:

 • att leda utvecklingen av ett system för att mäta effektivitet så kallade OEE-tal
 • att ta fram processbeskrivningsdokument
 • att med hjälp av processbeskrivningsdokument utöka antalet insignaler och presentera dessa på en dashboard för att lättare hitta och presentera fel som beror på avvikelser för enskilda signaler
 • att driva digitaliseringen genom att med hjälp av dataanalys och artificiell intelligens kunna hitta orsaker till fel och avbrott i processen och förebygga dessa. AI som är ett överordnat begrepp för Machine Learning gör det möjligt att hitta komplexa fel som beror på avvikelser för flera insignaler, vilka ofta är svåra att finna för en mänsklig operatör.

I detta projekt var det viktigt att få de som arbetade i organisationen att vara och känna sig delaktiga, för att tillsammans med externa leverantörer lösa de problem som uppstod längs vägen. Resultatet av projektet redovisades under ett ALMI-seminarium med ca 80 personer i ledande befattningar från företag i Jönköpings län. Uppdraget löpte 2018-2021.

Kvadrat i siffror

 • 593

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 346

  Kunder senaste året

 • 76/100

  Nöjd kund-index

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning